top of page
keith-misner-h0Vxgz5tyXA-unsplash.jpg
Logga WEB TRANS.png
Svensk Värme tömde och rengjorde kylslingorna i Bjästa Ishall

Publicerad: 16112023

När Örnsköldsviks kommun miljö- och energisäkrade sin första ishall gick uppdraget till NKI-Kyl som i sin tur kopplade in Svensk Värme i projektet.

Bjästa ishall byggdes under 70-talet då priset på el var lågt. På över femtio år har hallen inte genomgått några större energibesparande åtgärder.

Genom att installera en ny kylmaskin med högeffektiv värmeåtervinning som använder CO2 (koldioxid) som kölmedium beräknas Bjästa Ishall kunna halvera sina energikostander. CO2 som köldmedium är dessutom miljövänligt genom att vara klimatneutralt och PFAS-fritt

NKI-Kyl tog in Svensk Värme som har dokumenterad erfarenhet ac att tömma kylslingorna på saltlösning, rengöra dem och därefter fylla på dem med ammoniakvatten.

- Vi blev rekommenderade Svensk Värme av andra företag inom Nordic Climate Group. För oss var det första gången vi var med om den här typen av åtgärd som byte av köldmedium i en ispist innebär. Därför kändes det tryggt att jobba med Svensk Värme som hade kompetensen och kunde leverera en helhetslösning, säger Stefan Grundström, vd på NKI-Kyl.

Svensk Värme tömde kylslingorna genom att suga ur all saltlösning från pisten till en tankbil. Därefter spolades kylslingorna rena under högt tryck tills det inte fanns någon saltlösning kvar. Att verkligen rengöra kylslingorna kan ta så lång tid som upp till en arbetsvecka.

markus-spiske-XHTBZpRBoi0-unsplash.jpg

Man räknar med att det behövs dubbelt så mycket vätska för att spola rent som det finns köldmedium i systemet. Dvs. en anläggning på 10m3 behöver spolas igenom med 20m3 för att det ska bli rent. Därefter fylldes kylslingorna i pisten med ammoniakvatten som är ett betydligt mer lättpumpat medium och halverar pumparnas driftkostnad.

- Vi har tagit fram ett helhetskoncept för att kunna genomföra den här åtgärden snabbt och kostnadseffektivt för våra uppdragsgivare. Det påminner om hur vi spolar rent i värmesystem åt t.ex. en bostadsrättsförening; 

Samma koncept men med lite annorlunda arbetssätt!

Det är viktigt att vi förstår vad som händer i ett kylsystem och hur det fungerar, inte bara vår egen insats utan helhetskonceptet som i det här fallet NKI-Kyl levererar.

Den första ispist som jag var med och rengjorde var den på Zinkensdamms IP. Därefter har vi jobbat med den här typen av uppdrag åt flera olika företag inom Nordic Climate Group. Det är väldigt professionella och kompetenta uppdragsgivare, säger Kim Jonäll på Svensk Värme.

bottom of page